Karin Alfredsson

Född 1966 på Frösön i Jämtland bosatt och verksam i Stockholm sedan 1989.


 

Separatutställningar :

2019 Fotografi och film, “Snö och regn skall passera”, Konsthallen Hishult, Halland
2019 Fotografi, “Siku Aappoq”, Ljudsatt utomhusutställning i storformat, Vinterparken, Östersund
2017  Fotografi och film, ”Detta är vad jag ser”, Black Door Gallery, Örebro
2016  Fotografi ”There is nowhere else but here”, Almlöf Gallery, Malmö
2015  Fotografi och film,"There is nowhere else but here" Galleri S, Östersund
2014  Fotografi,  Black Door Gallery, Örebro
2014  Fotografi,  ”Det är ingenstans annat än här”, Galleri Ralf, Stockholm
2014  Fotografi, " Landscape", Svartsjö slott, Färingsö


Grupputställingar :

2019 Fotografi, Antropocen, Rikstolvan, Skåne
2018 Fotografi, Tres hombres Art, Tylösand
2015  Sveriges Allmänna Konstförening,  Konstakademin, Stockholm
2012  Fotografi,  "Kontraster",  Rödön, Jämtland


Offentliga uppdrag:

2016 "Där ljuset växer",  Konstnärlig miljögestaltning Östersunds sjukhus, Region Jämtland/Härjedalen.

Film :

2019 “Tallen på myren”, Official Selection, Göteborgs Film Festival


Representerad i :

Region Uppsala, Kultur och bildning, Uppsala akademiska sjukhus
Falkenbergs kommun
Region Halland
Sörmlands landsting
SAK, Sveriges Allmänna Konstförening
Örebro läns landsting
Örebro Kommun
Jämtlands läns landsting
Jämtlands läns konstförening
Stockholms stadsmissions konstförening
Privata samlingar

 

Stipendier :

         

 Liljevalchs/San Micheles konstnärsstipendium
Konstnärsnämnden
           Författarfonden
           Längmanska kulturfond
           Helge A:xon Johnson stiftelse

Övrigt :

Har nyligen (oktober 2018) kommit hem från en åtta veckor lång forskningsexpedition till Nordpolen med isbrytaren Oden.
Där jag samlat på mig ett unikt material i form av fotografi, film och naturljud och arbetar nu med gestaltningen.